மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரிய பள்ளிகள்: தமிழக அரசின் நிலை?

கருத்தரங்க தீர்மானங்கள்.
“மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரிய (CBஸே) பள்ளிகள் தமிழக அரசின் நிலை” என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு மாணவர் – பெற்றோர் நலச்சங்கம் 27.02.2016 அன்று சென்னை, எழும்பூர், இக்சா மையத்தில் நடத்திய கருத்தரங்கில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்… மேலும் வாசிக்க | கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்