சோஷலிசம் தான் எதிர்காலம் நூல் வெளியீட்டு விழா

இக்சா  மையம்,
(எழும்பூர் மியூசிம் எதிரில்)
பாந்தியன் சாலை
சென்னை – 600008.
22.11.2015 (ஞாயிற்றுக் கிழமை) 4:00pm

புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ்