slidebg1

கவிஞர் தமிழ்ஒளி 51 ஆவது நினைவு நாள் கருத்தரங்கம். 29.3.2016 (செவ்வாய்) மாலை 6 மணி. நவபாரத் பள்ளி

Seminar ” WTO Nairobi Meet – Dangers Ahead ” 18th Dec. @ 10 am, ICSA, Chennai – 600008

All India Forum for Right to Education Delhi Resistance Campaign from 7th December to 14th December, 2015 demanding

“Government of India! Withdraw Offers Given to WTO-GATS before it becomes an Irrevocable Commitment!”

Join the Mass Movement to say “India will not allow  education becoming a Commodity!”

To confirm your Participation Contact : spcsstn@gmail.com, aifrte.secretariat@gmail.com | mobile: 09445683660/09407549240

WTO - GATS

சேவையில் வர்த்தகம் குறித்து!

Seminar / Conference

உயர்கல்வி எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள்

vote-ink-finger

சாதி, மதம் கடந்து நேர்மையாக வாக்களிப்போம்! பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை வேண்டுகோள்!

“முரண்பாடுகள் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையை எத்தனை காலம்தான் வாழப் போகின்றோம். நமது சமுக வாழ்க்கையிலும் பொருளாதார வாழ்க்கையிலும், சமத்துவம் அற்ற இந்த ஏற்றத் தாழ்வுகளை நாம் தொடர்ந்து அனுமதித்தால் நமது அரசியல் ஜனநாயகம் என்பது ஆபத்திற்குள்ளாகும். இந்த முரண்பாடுகளை நாம் விரைவில் களைய வேண்டும். இல்லையென்றால் இந்த சமத்துவமற்ற நிலையால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் இந்த அரசியல் ஜனநாயக அமைப்பை உடைத்து நொறுக்குவார்கள். நாம் அரும்பாடுப்பட்டு வடிவமைத்த இந்த சட்ட அமைப்பு நொறுங்கும்”. 1949, நவம்பர் 25 அன்று […]

சாதி, மதம் கடந்து நேர்மையாக வாக்களிப்போம்! பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை வேண்டுகோள்!

"முரண்பாடுகள் நிறைந்த இந்த…
May 16, 2016/by Samacheer Kalvi Admin

Complaint submitted to the Election Commission of India

Complaint regarding using caste name and caste hatred in State…
April 26, 2016/by Samacheer Kalvi Admin

கவிஞர் தமிழ்ஒளி 51 ஆவது நினைவு நாள் கருத்தரங்கம்

கவிஞர் தமிழ்ஒளி 51 ஆவது நினைவு…
March 29, 2016/by Samacheer Kalvi Admin
occupyUGC

SPCSS Memorandum demanding Removal of Prof. Appa Rao Podile from the Post of VC

The incidents that is happening in the University of Hyderabad…
March 24, 2016/by Samacheer Kalvi Admin

மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரிய பள்ளிகள்: தமிழக அரசின் நிலை?

கருத்தரங்க தீர்மானங்கள். "மத்திய…
February 27, 2016/by Samacheer Kalvi Admin

Seminar ” WTO Nairobi Meet – Dangers Ahead “

"உலக வர்த்தக அமைப்பு நைரோபி…
December 18, 2015/by Samacheer Kalvi Admin

Occupy UGC

Students up in arms against the move to discontinue non-NET fellowships…
November 17, 2015/by Samacheer Kalvi Admin
Load more

கல்வியை வணிகப்பொருளாக்காதே! தில்லி முற்றுகை!
All India Forum For Right to Education
“WTO! Quit Our Education” Delhi Resistance Campaign
7th to 14th December, 2015
Click Here

DR Ambedkar 125th Birthday

Let us Resolve to Annihilate Caste and establish the Society of Equals

“As an economic organization Caste is therefore a harmful institution, inasmuch as, it involves the subordination of man’s natural powers and inclinations to the exigencies of social rules”

Dr. B. R. Ambedkar

“Caste is the monster that crosses your path. You cannot have political reform, you cannot have economic reform, unless you kill this monster.”

Dr. B. R. Ambedkar

ஒரு நாட்டில் உள்ள எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கிடைத்தால் தான் அந்நாட்டு மக்கள் யாவரும் திறமையுடன் செயல்பட முடியும்.

மேலும் வாசிக்க.

Government of India!immediately Withdraw offers given to WTO-GATS for Market Access in Higher Education before it becomes a irrevocable commitment in 10th Commerce Ministers Conference to be held in Nairobi from 15th to 18th of December, 2015.

WTO-GATS Quit Our Education! Education is not for Sale!

Education in India has never been a commodity for sale.

Supreme Court of India in 1993

Higher Education that responds to the challenges of equitable access and successful participation require sound policies must be sensitive to local conditions, borrowing policy solutions from other countries that have different problems and priorities may not be the solution.

Excerpt from a resolution of IAU
Equitable access, success and quality in higher education:
A policy statement by the International Association of Universities
Adopted by IAU 13th general conference, Utrecht, July 2008

Excerpt from a resolution of IAU

About The Organisation

சமூகப் பொறுப்புடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கல்வியாளர்கள், கல்வி ஆர்வலர்கள் இணைந்து உருவாக்கிய பொதுப்பள்ளிக்கான மாநில மேடை என்ற இந்த அமைப்பு இந்தியா முழுவதும் ‘அருகமைப்பள்ளி அமைப்பைக் கொண்டத் தாய்மொழி வழிப் பொதுப்பள்ளி’ முறை நடைமுறைக்கு வரப் பாடுபடுகிறது.

What others say about us

one of the wrost is samcheer…. CBSE was introduced CCE pattern. So these people have introduced samcheer….. CBSE is totally different in standard its tough but this samcheer made the students so worst than before.. my humble request to parents is nt to admit your kid in matric …without knowing the fundamentals our 12th students are suffering lot……!!!! not only in my school where i am working even i heard this comment from top schools also….. my suggestion to parents is you can join your kid in CBSE r ICSE upto 10th aft tat matric is safe for the college admission…

SWATI
SWATIPGT Physics

Samacheer Kalvi is a gift for the students but please add Hindi subject as the second language as it is our National language and most of the students are transferring to CBSE schools due to these reasons and further more Tamil is useful only in Tamil Nadu whereas Hindi can be spoken or written in all other state. Please take into the consideration and add the Hindi subject in Samacheer Kalvi system by doing the needful as most of the student and parents are suffering due to this reason.

Hidayath
HidayathTeacher

Hai, In some government schools the teachers are not talking classes regularly & they don’t complete the syllabus in the given time. I kindly request to take some immediate actions & arrange for surprise visit as well as cross verify with students & records maintained. Its my suggestion don’t mistake me, I have shared this msg because its happening in many schools.

Aruna
ArunaStudent